Transformatie

Transformatie


261 Rouge et Blanc

Transformatie biedt mogelijkheden voor nieuw gebruik van leegstaande kantoorgebouwen. Toch vindt transformatie nog niet op brede schaal plaats, vooral door twijfel over de financiële haalbaarheid en onzekerheid over de kansen en risico’s. De vraagstelling van de opdrachtgever is om naast een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ook een stichtingskosten- en een DCF (discounted cash-flow)berekening toe te leveren. De opdrachtgever is in haar afweging namelijk primair geïnteresseerd in het verschil in geldstromen tussen kantoren en woningen.

Het Wijnhavengebied is gunstig gelegen ten opzichte van het centrum en de infrastructuur en is bovendien geen monofunctionele kantoorlocatie. Dit is een kans  voor een succesvolle transformatie naar woningen van het kantoorgebouw ‘Rouge et Blanc’.