12-257 TPE 2.0

12-257 TPE 2.0


Het bouwen voor een eigenaar-gebruiker betreft vaak een unieke eenmalige opdracht. Des te verrassender is dat de eigenaar nu, na een periode van 15 jaar, bij mij terug komt om de huidige huisvesting af te stemmen op toekomstig gebruik.

Het gebouw is goed onderhouden en heeft de periode van 15 jaar goed doorstaan. Hieruit blijkt dat we destijds goede materiaalkeuzes gemaakt hebben.