Tekenen op Reis 2019

Geplaatst op 24th January, 2020 in Perskamer door Alcuin

De studievereniging AnArchi van de TU/e organiseert jaarlijks met hun tekendocent een schetsexcursie. Het bestuur van de vereniging onderkende destijds en onderkend het belang van handschetsen. Het handschetsen is een belangrijke vaardigheid, die in het curriculum van de opleiding niet mag ontbreken. De handschets ligt het dichtst bij de plek waar het idee ontstaat. In dit belang vonden we elkaar en kregen contact. Ik maakte een oriënterend bezoek aan de excursie destijds in Luik en ging mee als begeleider naar Gent (2014), Brussel (2016) en Antwerpen (2018).

Teken op Reis 2019 gaat naar Duitsland. Niet ver over de grens ligt het Ruhrgebied met de steden Duisburg en Essen en hun oude steenkool- en ijzerfabrieken. Een gebied met een rijke historie. De oude industrie is verloren gegaan, maar veel van de artefacten zijn nog aanwezig. Een mooie bron om te tekenen; overweldigende volumes, horizontale, verticale, cylinders en orthogonale. In de analyse van de verschillende vormen kan het voormalige proces gereconstrueerd worden. Door landschapsontwerp toe te voegen aan de industriële complexen ontstaat een rijk contrast tussen bedacht en gegroeid, rationeel en organisch, mannelijk en vrouwelijk.

Offline

Geplaatst op 29th November, 2016 in Inspiratie, Perskamer, Portfolio door Alcuin

In het gesprek over de plannen raak ik het spoor bijster. Ik pak mijn schetsrol en begin te tekenen. De maten zijn slechts globaal bekend, maar de typologie is bekend; een parterre woning.

In het duidelijk krijgen van de voorgestelde indeling komen er ook wensen en uitgangspunten langs. Ik breng de punten terug in de dialoog en ondervraag het uitgangspunt. Wat is de belangrijkste functie? Waar verblijf je het meest? Wat is voor jou de waarde van de tuin?
Ligt er een logica in de routing tussen slapen en baden? Hoe vaak zal je zoon hier slapen? Hij krijgt een plek, maar is zijn plek niet groot ten opzichten van de beschikbare meters?

Over de basisschets heen verbeeld ik ook de alternatieven. Natuurlijk moet het voorstel in het werk getoetst worden. Ik ken de situatie niet en werk hier volledig ‘offline’. Er zit uit zijn netwerk al een aannemer of uitvoerende partij aan tafel. Prijsvorming van de plannen is een belangrijke parameter.

288 Nabuurschap

Geplaatst op 3rd March, 2016 in Perskamer, Portfolio door Alcuin

Een van de belangrijkste voorbereidingen op een architectonisch ontwerpvraagstuk is het bezoeken van de locatie, het onderzoeken van de geest van de plek; de genius loci.

De vraag had betrekking op een oude boerderij (gemeentelijk monument). Ik fietste er langs en zag een oude man achter een rollator over het erf schuiven. Het raakte mij. De beelden pasten niet bij elkaar.

Een bepaald gevoel van vrijheid dat mensen die op het platteland zijn opgegroeid meteen herkennen. Ruimte om je heen, letterlijk en daardoor ook figuurlijk. Boer zijn, je eigen ritme bepalen afgestemd op het natuurlijke ritme. De boer en zijn grond. Daar is hij de baas en hij luistert alleen naar de natuur.Waar is hier die vrijheid?

Bij het kadastrale nazoeken van de eigendomssituatie blijkt Staatsbosbeheer de gronden opgekocht te hebben voor de aanleg van het bos.

In de levensloop komt je splitsingen tegen en maak je keuzes; linksaf naar een deugdelijke betrekking, rechtsaf voor het avontuur van een eigen boerderij en dan kun je ook nog rechtdoor of omkeren, terugkeren. Heimwee betekent letterlijk het verlangen naar de geboortegrond, naar huis. Doet heimwee je terugkeren?

Heimwee, het gevoel van verlangen naar huis, of algemener gezegd, naar de geborgenheid en de zekerheden van het bekende. Ontstaat het, omdat het niet lukt om de onbekende plek eigen te maken?
Wanneer verandert en huis in een thuis? Wanneer voel je je thuis op een nieuwe plek? Wat als het avontuur is veranderd in hetzelfde leven op een andere, onbekende plek?

UPDATE 27.02
In de gesprekken onderweg (tussenetappe) hebben we het over nabuurschap. Het thema 2015-2016 bij La Scuola | academie voor Levenskunst. Onlangs kreeg ik een verbaasde reactie over een afspraak om vier uur, terwijl om 5 uur de melktijd begint. Het avontuur is misschien niet hetzelfde leven op een andere plek geworden. Eerder ervaarde ik in een overleg bij de gemeente de betrokkenheid en samenhang van de buurt. Wordt juist dit, wat we in het oosten nabuurschap noemen, gemist in het avontuur van de eigen boerderij in een andere omgeving?

Paper Mountains

Geplaatst op 7th February, 2016 in 25 jaar architect, Artikelen, Perskamer, Portfolio door Alcuin

Afgelopen week verbleef ik opnieuw tussen de ruige pieken en dalen van de bergen van Papier (Paper Mountains).

Het is een succesvolle tocht geweest. Bij aankomst was het basiskamp nog intact. De stategische ligging in de Vallei van de Stilte is destijds goed gekozen. Vanuit het kamp vertrok ik opnieuw richting de glinstering van de glazen torens van de Stad van Smaragd en passeerde daarbij de ruines van de Stad van de Dijkgraaf. Ik had vooraf de keuze gemaakt alleen te willen zijn en mij op de tocht juist door de natuurlijke habitat te laten leiden. De natuur, de stilte… misschien zit daar wel voor een deel het gevoel van succesvol geweest zijn in.

Ondanks de zware tocht, die het worstelen, keuzes maken en loslaten van het papier met zich meebrengt heb ik een heerlijk gevoel van vooruitgang ervaren. Ik heb het gebied nu zo vaak doorkruisd, dat ik de belangrijke punten weet terug te vinden. Die punten omgezet in ervaring vormen op een natuurlijke manier de bagage. De rest wordt nu ervaren als ballast en de volgende stap zal zijn deze kwijt te raken. Loslaten, hiervan is de manier. Ik ben vol vertrouwen dat het gaat lukken.

Illustratie – Op de website van de Belevingswereld maakte ik destijds mijn eigen kaart: ‘Autumn Leaves’. In de tekening bracht ik mijn eigen verhaal aan en benoemde de markante plekken.

12-260 Verbinden – bruggen bouwen

Geplaatst op 18th October, 2013 in Inspiratie, Portfolio door Alcuin

Ruimte genoeg. Boven de hal op de begane grond beslaat dezelfde hoeveelheid vierkante meters de oppervlakte van de overloop. Het is een woning met een laag en een kap. De kap bepaalt in sterke mate de ruimte beleving van de overloop.

De primaire vraag gaat over de kleine spiltrap die de twee lagen met elkaar verbind. In de opzet van het huis is de trap niet als ruimtelijk element benaderd. Alleen de functionaliteit heeft een plek gekregen.

De toegevoegde carport overschaduwt de entreepui, waardoor de zijlichten nu nog maar weinig licht toevoegen aan de hal. Boven het trapgat is een lichtkoepel geplaatst.

Verder heeft het oorspronkelijke huis een organisch groeiproces doorgemaakt.

Het uitbreken van de hal naar de bovenliggende overloop lijkt een goede ingreep. De studie gaat dan nog over de trap, de verticale verbinding. De oplossing werd gevonden door de mogelijke ingreep in te kaderen; binnen het bestaande volume. Het betrekken van de direct aanliggende ruimtes was echter wel een optie, mits de functionaliteit van deze ruimten maar aanwezig bleef.

Met het uitbreken krijgt het binnenkomen aandacht en licht.  Hierbij ontstaat het gevoel van ruimte. Het uitbreken verdeelt het huis in voor en achter. Door het toevoegen van een brug worden op de verdieping voor en achter met elkaar verbonden. In de uitwerking en vormgeving wordt in de afweging steeds strakheid, eenvoud en helderheid nagestreefd.

In speels contrast met de strakke afwerking wordt de stalen trapleuning beëindigd met een sierlijke krul uit de beeldtaal van Marouska Metz.

Verandering

Geplaatst op 12th November, 2012 in Portfolio door Alcuin

257 Het gebouw was op maat gemaakt. Samen met de directeur-eigenaar van het bedrijf sloot de huisvesting als een maatpak (tailor-made) op de logistiek en de werkzaamheden van de organisatie aan. Het kleine bedrijf groeide, was succesvol en werd overgenomen. Na een kleine periode werden de activiteiten verplaatst en werd er een nieuwe huurder gevonden voor ‘het maatpak’.

Het pak zat niet zo mooi, maar gaf voldoende uitstraling aan de nieuwe gebruiker. Het ging goed met de gebruiker en hij groeide en groeide. Maar de gebruiker zat in een andere branche en toen hij groeide gebeurde dat op plekken waar de ‘tailor’ bij het maken van het pak geen rekening mee gehouden had. Het werd te klein op ‘gekke’ plekken. Niet de brede rug van de originele kleine ondernemer of de taille waren het probleem. Het gaat meer over de plaats van de knopen op het jasje en de zoom van de broek, die niet meer van deze tijd is.

Net als een maatpak is het pand kwalitatief goed gemaakt en heeft het de tand van de tijd goed doorstaan. Aanpassingen en meer eigentijds gebruik zijn goed uit te voeren. Maar aanpassingen zijn voor de organisatie ook veranderingen en veranderingen vinden gebruikers moeilijk.  Door het werken met  ‘moodboards’ wordt de verbeelding gemaakt van hoe het zou kunnen worden. Op een andere manier werken. Op basis van werkzaamheden, bezetting en aanwezigheid.

En dan moet je er de schaar in durven zetten! Er is meer ruimte dan je denkt.

OPEN WERKHUIS – zaterdag 7 juli

Geplaatst op 4th July, 2012 in HOUSE_IV-SALE door Alcuin

Na een succesvol weekend rond de Dag van de Architectuur (dvda) is het nu weer tijd voor een ‘regulier’ open huis. Wel houden we vanaf nu de titel ‘Open Werkhuis’ aan.

Tijdens de dvda vertelde ik weer over de opzet van het ontwerp. Er waren veel positieve reacties op de hoeveelheid licht, die aan alle kanten de ruimtes binnenkomt en verbazing over de essentie van het huis. Die tref je namelijk pas achter de voordeur.

In de basis is het een werkhuis. Lekker ruim en met de mogelijkheid werk en privé ook daadwerkelijk fysiek te scheiden.

Steeds meer enthousiaste mensen bewegen zich rond het project van de verkoop van dit unieke project. De ambassadeurs van het eerste uur zijn aangevuld met enthousiaste mensen, die ons steunen. Dank je wel.

dvda 2012 – Open Werkhuis

Geplaatst op 22nd June, 2012 in dvda 2012, HOUSE_IV-SALE door Alcuin

dvda 2012 – zaterdag 23 juni

Voedsel en water behoren tot de primaire levensbehoeften van de mens. Ook het bouwen van een schuilplaats tegen de elementen is een voorwaarde om te overleven.

Voor het maken van onze schuilplaats zoeken we een plek, een plaats. Op de plek valt als het ware de beweging even stil. Het maken van de plek is voor mij de basis van Architectuur. Niet voor niets heet mijn bedrijf A place. Als architect ben ik kenniswerker en daarmee voor mijn werk niet gebonden aan één plek. Het door mij ontworpen werkhuis aan de Julianalaan is op dit moment mijn plek, de plek waar ik woon én werk. Dit is ook een mooie plek voor de ontmoeting  tussen u en mij, tussen u en mijn werk.

 

Midzomernacht

Geplaatst op 21st June, 2012 in Inspiratie door Alcuin

Vannacht, ‘midzomernacht’. Een paar keer per jaar gaan mensen bij elkaar zitten om te vieren dat ze verbonden zijn met elkaar en de zon waar omheen wij draaien. Net als “midden in de winternacht’ is dit zo’n moment. Vanavond bij het vallen van de duister is een moment om samen een kampvuur te maken, in de vlammen te staren en na te denken over die ene God, alle goden, de planeten in de kosmos en uzelf.

ArchitectuurNomaden

Geplaatst op 29th August, 2011 in Perskamer door Alcuin

 

 

 

 

 

 

Vorige week is het gelukt. Mijn andere site is de lucht in (www.architectuurnomaden.nl). Een plaats, een plek en ruimte als thema wordt hiermee uitgebreid met bewegen. Alleen door te bewegen en zo het perspectief te veranderen ontstaat de ruimtebeleving en… er is altijd meer ruimte dan je denkt!