Stroomversnelling – Energiesprong

Geplaatst op 17th January, 2015 in Artikelen, Inspiratie, onderhanden, Portfolio door Alcuin

Rijtjeshuizen gebouwd tussen de jaren 1950 en 1980 zijn vaak slecht geïsoleerd. Vanuit het deelprogramma ‘Stroomversnelling Koop’ | Energiesprong kunnen eigenaren zo’n rijtjeshuis in tien dagen tijd laten verbouwen naar energieneutraal. Bijzondere insteek bij dit programma is dat de verbouwing via de energierekening wordt gefinancierd. De bewoners van dit soort woningen betalen maandelijks gemiddeld zo’n 175 euro aan hun energieleverancier. Deze kosten wordt gebruikt om de lening voor de verbouwing af te betalen. Als de lening in 30 jaar terugbetaald wordt kan de lening 45.000 euro bedragen.

Om de kostenopgave (45.000 euro) en de straffe planning (<10 dagen) te halen moeten bouwbedrijven hun werkwijzen aanpassen. Door het ontwikkelen van een product, een productiewijze, planmatig werken en een kort implementatietraject kunnen bedrijven op de bestaande voorraad (energie-technisch) verouderde woningen  inspelen. Hun aanbod moet daarbij aansluiten op de behoefte van de (potentiële) klant en bij hem onder de aandacht gebracht worden. Het proces van uitvoering moet steeds opnieuw geëvalueerd, het geleverde product gecontroleerd (monitoren) en het geheel gegarandeerd worden. Vaardigheden en waarden, die nieuw zijn voor de meeste bouwbedrijven en verandering vragen. Deze transitie wordt door een support route vanuit het programma ondersteund.

Energiesprong | Platform 31  Ik mocht in het najaar van 2014 vier bedrijven begeleiden in hun transitie proces en ondersteunen in het toewerken naar een eerste pilot.

YIN-YANG

Geplaatst op 22nd April, 2012 in Blog Spacemakers.nl, Inspiratie door Alcuin

Geen groter contrast dan tussen zwart en wit. Op het eerste gezicht staat het taoïstische yin-en yang-symbool dan ook voor tegenstellingen. Het zwarte yin is intuïtie, passief, vrouwelijk, negatief, koud, zacht. Het witte yang is intellect, actief, mannelijk, positief, hard, warm. Maar als je goed kijkt naar het symbool zie je… dat de cirkel de twee krachten samen klemt; yin en yang zijn in de cirkel hermetisch verenigd. De yin-helft heeft een witte kern, de yang-helft heeft een zwarte. De twee delen draaien rond in een intieme omhelzing en ze zoeken elkaar nadrukkelijk op. Het gaat in dit symbool dan ook om aanvullingen. Alles wat bestaat heeft beide krachten in zich.
Laatst ontstond vanuit dit symbool een ander perspectief van het filmpje van de ‘mad-man’. In die context werd mij opeens de rol van de volger duidelijk. Geen leiders zonder volgers. De eerste volger is daarbij cruciaal. Hij bepaalt het beeld van de ‘mad-man’. Hij bepaald of de ‘mad-man’ een gekke uitzondering is of als leider/initiator gezien wordt van wat uitloopt op een aparte ervaring.
Het belang van deze samenhang lijkt mij in het huidige tijdsgewricht niet onbelangrijk.