dvda – dag van de architectuur

Geplaatst op 19th June, 2012 in dvda 2012 door Alcuin

Waar voedsel onderdak vindt.

De symbiose tussen gebouwen en voedsel anno nu.

Architectuur en eten geven smaak aan het leven. Zeker tijdens deze Dag van de Architectuur 2012. OP de kaart staan verrassende evenementen met architectuur en voedsel als ingrediënten. Volg een van de thematische routes of kies a la carte. Kom, proef, geniet en laat u inspireren door de Nederlandse architectuur.

www.dvda.nl

dvda 2012 Architectuur & IJs | Een feestje!

Geplaatst op 15th June, 2012 in dvda 2012, HOUSE_IV-SALE door Alcuin


 

 

 

 

 

 

Op onze plek voelen we ons verbonden met het Dorp.

Als we de straat oversteken,  door het park lopen  en het bruggetje over gaan zitten we in de oude Dorpsstraat.  Voor ons is het halen van een ijsje bij Jasper & Jansen een feestelijke moment. Dit gevoel willen we graag bij u initiëren. Na een bezoek kunt u van ons een bon meekrijgen voor een spatel ijs bij Jasper & Jansen.

BNA doet beroep op informateurs

Geplaatst op 12th July, 2010 in Artikelen, Perskamer door Alcuin
vrijdag 09 juli           bron: BNA

De BNA heeft de informateurs Rosenthal en Wallage aangeschreven met de oproep om tijdens de huidige onderhandelingen voor de vorming van een nieuw kabinet, niet de onderwerpen uit het oog te verliezen die de ruimtelijke kwaliteit en de architectuur- en bouwsector aangaan.

In de lobbybrief vraagt de BNA de informateurs om de architectuur- en bouwsector te stimuleren door middel van drie peilers:

1. Stimuleer de bouw voor een sterke economie en behoud architectuur als exportproduct. Het is van groot belang dat de bouwproductie weer op gang wordt gebracht en er een vitaal klimaat voor architectenbureaus ontstaat. Dit betekent dat het nieuwe kabinet structurele maatregelen moet nemen om het consumentenvertrouwen te herstellen, (project)financiering te bevorderen en bouwregelgeving te beperken.

2. De BNA hoopt op een overheid met durf en daadkracht die geen verstikkende maar inspirerende aanbestedingswetgeving doorvoert. Dit is een voorwaarde voor het behoud van een mooie kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en gebouwde omgeving. Ook is dit een vereiste om het klimaat terug te krijgen waarin startende ondernemers, nieuw talent en innovatie weer mogelijkheden krijgen.

3. Benader maatschappelijke opgaven via het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit. Nederland staat voor vele maatschappelijke opgaven die slimme oplossingen vereisen, waaronder die op ruimtelijk gebied. Hiervoor is goed ontwerp nodig en dus een professional die daarin gespecialiseerd is: de architect. Architecten zijn bij uitstek inzetbaar bij het vinden van slimme en kwalitatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Juist nu de bouwproductie zo laag is en architecten (te) weinig werk hebben is het dus tijd om ontwerpend onderzoek door architecten te stimuleren en zo innovatieve oplossingen te vinden voor de ruimtelijke problemen van vandaag en morgen.

Lees hier de volledige lobbybrief

Vrijdag, 09 juli 2010

Zorgwekkende ontwikkelingen bij Europese aanbestedingen

Geplaatst op 6th May, 2010 in Artikelen, Perskamer door Alcuin

Uit het nieuwste overzicht van het BNA Meldpunt Architectenselecties blijkt dat er nog veel mis gaat bij Europese aanbestedingen. Waar de BNA vorig jaar 42% van de gemelde aanbestedingsprocedures onredelijk en buitensporig vond, is dat percentage nu gestegen tot 65%. De angst bij opdrachtgevers om fouten te maken leidt nog steeds tot te hoge omzet- en ervaringseisen. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingen die de BNA zorgen baren: samenwerkingsvormen worden steeds vaker beperkt, terwijl de opdrachten steeds omvangrijker worden. En er worden regelmatig bankverklaringen gevraagd.

Beperking van samenwerking

Integrale ontwerpopdrachten vragen om samenwerking, waarbij de architect onder meer landschapsarchitecten en constructeurs moet betrekken. In leidraden wordt echter steeds vaker bepaald dat er bijvoorbeeld slechts met twee combinanten mag worden ingeschreven. Of dat op een bepaalde partij slechts door één gegadigde een beroep mag worden gedaan. Dit brengt architecten in de problemen gezien het geringe aantal landschapsarchitecten en constructeurs.
De BNA vindt dat architecten niet beperkt moeten worden in het kiezen van de partijen waarmee ze willen samenwerken. Ook worden zogenaamde “gedwongen huwelijken” in de hand gewerkt. De architect wordt dan gekoppeld aan andere adviseurs die hij niet zelf heeft uitgekozen. Beide gevolgen zijn onwenselijk.

Bankverklaring
Verder signaleert het Meldpunt dat regelmatig aanzienlijke (bank)verklaringen worden gevraagd. Zo werd onlangs bij de aanbesteding van het dans- en muziekcentrum Den Haag (OCW/ZRi) aan de 20 geselecteerde kandidaten een bereidheidverklaring van € 500.000 gevraagd. Deze bereidheidverklaring werd door banken gezien en behandeld als een bankgarantie. De BNA heeft er herhaaldelijk op gewezen dat deze eis feitelijk tot gevolg had dat er (20 x 500.000,–) € 10.000.000,– aan liquiditeit uit de markt werd gehaald. ZRi erkende dat het verkrijgen van de bereidheidverklaring meer voeten in aarde had dan gedacht, maar liet de eis niet vallen. Wel werd de tijd waarbinnen de verklaring geleverd mocht worden, opgeschort.

De BNA vreest dat een dergelijke eis in de toekomst vaker gesteld zal worden. Dit zou betekenen dat vele bureaus bij voorbaat zijn uitgesloten van deelname. En de bureaus die dergelijke bereidheidverklaringen wel kunnen dragen, zullen nog slechts aan een beperkt aantal aanbestedingen kunnen meedoen. Een dergelijk beslag op de liquiditeit is immers maar tot op zekere hoogte – en dus tot een beperkt aantal aanbestedingsprocedures – vol te houden.

Meldpuntstatistieken
Het BNA Meldpunt Architectenselecties ontving het afgelopen half jaar (oktober t/m maart) 47 meldingen over 32 aanbestedingen. In totaal werden er in deze periode 45 architectenopdrachten middels een Europese aanbestedingprocedure in de markt gezet. Het Meldpunt ontving dus over meer dan 70% van de aanbestedingen een vraag of een klacht. In het eerste half jaar van 2009 waren er meer aanbestedingen. Toen ontving het Meldpunt 113 klachten over 59 aanbestedingen.
Een klein lichtpunt dat het Meldpunt signaleert, is dat er in de leidraden nauwelijks meer om integrale overdracht van het auteursrecht wordt gevraagd. Vorig jaar kwam dit nog veel voor. Het Meldpunt maakte daar in iedere brief en in ieder telefoongesprek een punt van.

De BNA gaat in gesprek met opdrachtgevers
Bovenbeschreven zorgen van de BNA moeten nadrukkelijk bij opdrachtgevers onder de aandacht worden gebracht. De brieven en telefoontjes die het Meldpunt hieraan besteedt, blijken daartoe vooralsnog niet voldoende. De BNA zal hierover dan ook nader in gesprek gaan met instanties als NEPROM, VNG, Aedes en de Rijksgebouwendienst.

BNA Nieuws | Woensdag, 28 april 2010