Beeldblog week 21

Geplaatst op 25th May, 2020 in Perskamer door Alcuin

Beeldblog week 20

Geplaatst op 25th May, 2020 in Perskamer door Alcuin

Beeldblog week 19

Geplaatst op 13th May, 2020 in Perskamer door Alcuin

Soms ontstaat het beeld al vroeg op de dag, maar vaker tijdens het ‘buitenspelen’ tussen de bedrijven door.

Beeldblog week 18

Geplaatst op 4th May, 2020 in Perskamer door Alcuin

Beeldblog week 16

Geplaatst op 19th April, 2020 in Perskamer door Alcuin

Beeldblog week 15

Geplaatst op 11th April, 2020 in Perskamer door Alcuin

Het formaat van het beeld maakt het nodig bij het maken van de foto rekening te houden met een bewuste beelduitsnede. Schoonheid, compositie, leesbaarheid van het beeld en helderheid zijn factoren die meespelen in de selectie van de beelden. De bepalende spelregel is dat het beeld ook op de dag gemaakt moet worden. Licht en schaduw zijn die van het moment.

dvda 2012 – Beeldblog

Geplaatst op 19th June, 2012 in dvda 2012, Inspiratie door Alcuin

Oog hebben voor…

Aanleiding voor het maken van de beeldblog was de opmerking dat ik als architect anders naar de dingen kijk. Gedurende een jaar heb ik wekelijks in de vorm van een beeld per werkdag verslag gedaan van iets dat mij die dag opviel.  Het overzicht neemt u mee in mijn manier van kijken en registreren.

Beelden vertellen het verhaal

Presenteren is het vertellen van een verhaal. Een verhaal kan op vele manieren verteld en op even zoveel manieren begrepen worden. Dit verhaal beslaat een jaar en wordt verteld door het beeld dat ik gedurende deze periode maakte op elke werkdag van de week.  De beelden vertellen daarbij voor jou ook hun eigen verhaal in aansluiting op jouw eigen ervaringen. Dat hoeft niet mijn verhaal te zijn. De beelden liggen vast, het verhaal verandert. Ik maakte de beeldblog vanuit mijn referentiekader: architectuur. Het is al zo vaak gezegd: architectuur staat niet op zich. Ook creativiteit houdt niet op, is niet te vangen binnen grenzen. Een voor mij belangrijk aspect. Kijk… luister… omdat het belangrijk is dat een verhaal doorverteld wordt. Kijk… en misschien kunnen we dan op een keer samen ons verhaal vertellen.


IN DETAIL

Geplaatst op 15th June, 2012 in dvda 2012, Inspiratie door Alcuin

In vervolg op het beeldblog ontstond het idee om op een andere manier het kijken duidelijk te maken. In het ontwerp is er een constante beweging tussen het geheel en het detail, van grof naar fijn,  In het thema in detail zoomen we in op dit detailniveau.

Voor het ontwerp is het detail belangrijk. Door het opsplitsen van een groter geheel in de samenstellende onderdelen of gebeurtenissen krijgt men greep op een ingewikkeld onderwerp en de rol die hierbij gespeeld wordt door de afzonderlijke componenten.


Eén jaar… de cirkel is rond

Geplaatst op 28th October, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 “Architecten kijken anders” was de stelling die geleid heeft tot het maken van de beeldblog. Het afgelopen jaar maakte ik iedere dag van de werkweek een aan de discipline gerelateerd fotobeeld van een onderwerp dat mij, als architect, op die dag opviel… waar ik naar keek. De beelden ontstonden door de schalen heen. Van landschap tot detail, ook natuur en kunst kwamen terug. Bij het bekijken van de serie zie je ook de seizoenen terug .

Met het herhalen van de beginblog van week 43 is de cirkel rond. Een mooi moment om te stoppen en mij open te stellen voor een andere invalshoek.

Als ik het overzicht doorblader vind ik dat het een mooie serie geworden is, die ik graag met u wil delen. (http://www.architectuurnomaden.nl/ArchitectuurNomaden/Dossiers/Paginas/beeldblog.html#0)

Tweeënveertig

Geplaatst op 23rd October, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ben je toch verrast als je je voorstelt aan de voorzitter van de welstand en die je plaatst aan de hand van de (beeld)blog, die je maakt en je koppelt aan de cijfers. Een leuke ervaring!