0

Space versus place

Geplaatst op 27th December, 2009 in Blog Spacemakers.nl met de tags , door Alcuin

Alcuin Olthof architect | conceptontwikkelaar

Ook deze nieuwe weg begint met het nemen van een eerste stap.
Daar gaat ie…

Alweer lang geleden liep ik met een vriend in Parijs. Hoewel het voor hem niet de eerste keer was dat hij Parijs bezocht, bedankte hij mij na afloop voor de bijzondere manier waarop ik hem Parijs had laten zien. Een zekere vakdeformatie kan mij inderdaad niet ontzegd worden.

Ik ben geschoold als architect (AvBR). Maar meer nog ben ik ingesteld op beeld, nieuwsgierig en onderzoekend. De breedheid, die dit met zich meebrengt zal in deze blog zonder twijfel gaan leiden tot een karakter van “crossing borders”. Architectuur is daarbij echter steeds het kader van waaruit gerefereerd wordt.
De dagelijkse praktijk heeft ook een steeds groter interdisciplinair karakter. Ik wijd dat aan het complexer worden van de samenleving en daarmee met het complexer worden van de bouwopgave. Architectuur heeft voor mij een duidelijke culturele component en een sociale en maatschappelijke context.

Space vs Place
De naam van deze site (spacemakers) en de situatie waar ik momenteel in verkeer (a place in between jobs) leiden tot de inhoud van deze eerste blog. Het gaat dan over ruimte (space) en plaats/plek (place).

Vanuit mijn achtergrond als architect moest ik even hikken bij spacemakers. Het vormen/maken van ruimte is het domein van de architect. In tweede instantie realiseer ik mij door de complexiteit van de opgave spacemaking breder benaderd moet worden. Alleen in samenwerking lukt het nog.
Ruimte hoort voor mij bij de oerbeginselen; ruimte, tijd en materie. Het bevat een veel groter geheel als de bouwopgave.

En is het maken van een plek niet een van de oer-driften van de mens. Met het afschermen en toe eigenen van een deel van het grote geheel maak je een eigen plek. Ben jij je bewust van het vormen van je eigen territorium aan de vergadertafel? Je koffiekop, je schrijfblok, je armen op tafel… Plek gevormd!

Zonder dit te vergeten vergroten we in de context van deze weblog de plek, tot de gekozen plek waar gebouwd wordt, de situatie. Daarbij is de plek waarschijnlijk de oudste en meest verbreide karakteristiek voor architectonische objecten. De keuze daarvan gaat altijd vooraf aan het gebouwde zelf. Zelfs lang voor er werd gebouwd in de zin zoals we dat tegenwoordig bedoelen – met een zekere levensduur dus – was de keuze van de plek van levensbelang voor de rondtrekkende nomade. Is plek de statische ruimte? Heeft plek ook een derde dimensie en is plek daarmee de tijdelijke variant van ruimte?

Licht en ruimte is het gereedschap van de architect. Het vormen van ruimte is wat de architect doet. Ruimte heeft daarbij in ieder geval een derde dimensie. Een plek maak je iedere keer weer. Ruimte is er al. Als we fysiek ruimte maken halen we een deel van die grote ruimte weg. We maken het kleiner, scheiden we het af. Kun je ruimte toe-eigenen? Ruimte kun je vullen, ruimte kun je vragen en nodig hebben. Ruimte is dus groter dan de plek, meer dan je nodig hebt.

Beide hebben het karakter van maakbaarheid. Een goed ontwerp heeft in mijn beleving beide. Ruimte en plek. Een ruimte zonder plekken voelt niet prettig. In de ruimte zoek je naar de plek. Op alle schaalniveaus zit deze hiërarchische verhouding. In het landschap, de onbegrensde ruimte, zoek je de plek voor de stad, het gebouw. In de ruimte van het gebouw maak je de plekken voor koken, wonen en slapen. In de kamer zoek je de plek om te zitten, te eten. Aan de tafel kies je jou plek.

Ruimte lijkt daarbij dienstbaar aan plek. Plek is persoonlijk, ieder maakt zijn eigen keuze, zijn plek, mijn plek. Plek staat onder invloed van de individu, wordt bevochten en moet verdedigd worden. Bij mijn plek ben ik het middelpunt, ik bepaal de invloedssfeer. In ruimte is er geen middelpunt. Ik ben onderdeel van de ruimte en voor ruimtebeleving is beweging nodig.

Beweeg en beleef!

Laat een reactie achter