San Chuchim

San Chuchim

Uit het archief: San Chuchim

Een plaats, een plek…  De temperaturen van de laatste periode doen mij terugdenken aan de vele keren, dat wij gebruik maakten van dit huis.

In het archief zoek ik de beelden en de tekeningen terug, die ik maakte voor een mogelijke verbouwing. Het huis vleide zich hoog tegen de berg en het  doorgronden van het driedimensionale beeld viel nog niet mee. Er waren geen tekeningen beschikbaar… en slechts langzaam ontvouwde de stapeling van de ruimtes zich in zijn logica.

Waar steunde deze muur op af? In ons gebruik kende ik het huis alleen in relatie met buiten zijn. De nazomer was altijd een perfecte tijd, maar de wens was ook in de wintertijd het huis comfortabel te gebruiken.

De architectuur is ingegeven door het lokale gebruik. De zon is bepalend voor de keuzes die gemaakt worden. Dikke muren, kleine ramen, veel schaduw gevende overstekken, wit gepleisterde muren, in de zon afgebakken keramische dakpannen. Ook de betegelde vloeren maken een bijdrage aan het koel houden van de binnenruimte.