0

Samenhangend a.u.b

Geplaatst op 17th October, 2010 in Blog Spacemakers.nl, Perskamer met de tags , , door Alcuin

Nerveuze jazz, Experimenteel toneel, onbegrijpelijke avant-garde kunst. En moderne piepknor natuurlijk… zo begint het artikel in de VK van afgelopen vrijdag. De kunstredactie maakt een aparte bijlage over de betekenis van de kunsten. De kunsten liggen immers onder vuur. Of liever de subsidies voor de kunsten en… de kunst heeft haar verdediging niet op orde.
Architectuur heeft voor mij een hele duidelijke culturele component. Veel inspiratie wordt uit naastgelegen disciplines gehaald. Dus ik voel mij geraakt als over dit soort bezuinigingen gesproken wordt. Overwegingen zijn vaak van economische aard; kosten vs baten. Als de kosten inzichtelijk te maken zijn, zijn de baten dat zeker niet.

De bijlage in de VK maakt het mij wel heel duidelijk Kunst is niet alleen elitair. Kunst is van waarde omdat het kan ontroeren, troosten, verontrusten, je aan het lachen maken, woede kan ontlokken – je genadeloos kan raken. Kunst is van belang!
Ik onderschrijf dat. Je zou het kunnen vergelijken met de rearch-afdeling van het bedrijf Nederland. En ja, er komen ook producten uit die onderzoek en experimenteerfunctie, die in productie genomen worden of tot productie leiden. Of… andere op ideeën brengen. Ook in een bedrijf wordt in de researchafdeling vaak als eerste gesneden. Kun je als bedrijf zonder?

Bij de voorgestelde bezuinigingen is het goed om het gehele speelveld te overzien.
Kunst, creativiteit en cultuur hangen nauw samen en zijn meer dan de optelsom van zichzelf. Ze zijn essentieel voor menselijke, maatschappelijke en economisch ontwikkeling.

Vanuit het vakgebied kijk ik naar de samenhang met de economisch ontwikkeling. Nederland heeft in belangrijke mate een kenniseconomie. In die kenniseconomie heeft de creatieve klasse zoals Florida hem definieert een belangrijke rol. Na het succes van Richard Florida’s boek The rise of the creative class verscheen in 2005 het vervolg; The Flight of The Creative Class. De betekenis van flight is tweeledig, aldus Florida. De creatieve klasse neemt niet alleen een vlucht in omvang, zij slaat ook letterlijk op de vlucht. Namelijk wanneer tolerantie en diversiteit bedreigd worden. Juist de kunstenaar neemt dit soort veranderingen waar en maakt ze onderdeel van zijn werk. Dat maakt kunst moeilijk. Maar dat mag ook, als degene die er moeite voor doet daarvoor wordt beloond. Het heeft een functie.

In de Verenigde Staten is de openheid naar minderheden en buitenstaanders drastisch afgenomen, met als gevolg dat daar de creatieve klasse vertrekt naar meer open landen als Canada of Australië. De creatieve klasse zoekt immers niet alleen een uitdagende baan, maar ook tolerante, levendige communities. Zij is buitengewoon mobiel en bereid te verkassen in de zoektocht naar de ideale sociale, culturele en economische kansen.
Amsterdam met zijn rijke culturele leven staat niet voor niets zo hoog op de ranglijst voor steden met een gewild vestigingsklimaat. De botte bijl waarmee het nieuwe kabinet wil snoeien in de subsidies voor kunst en cultuur heeft in deze context dus een enorme economisch impact. Sterker nog het korten in deze sector heeft ‘verstrekkende gevolgen’ voor de gehele samenleving.
Bezint, eer gij begint!

Laat een reactie achter