0

Over Third Places

Geplaatst op 30th April, 2010 in Artikelen door Alcuin

Placemaking: Hoe maak je een succesvolle openbare ruimte?

Bij Placemaking draait het om het maken van een succesvolle openbare ruimte op basis van de inbreng van gebruikers. De inbreng van bewoners en belangengroepen wordt vertaald naar gebruiksfuncties, die vervolgens dienen als uitgangspunten in het ontwerpproces. Placemaking is dus een methode om de openbare ruimte leefbaar en succesvol te maken.

CROW heeft vorig jaar publicatie 273 ‘Succesvolle openbare ruimtes’ uitgebracht en wil een platform voor placemaking starten voor alle partijen in Nederland die met placemaking aan de slag gaan.

 
Achtergrond Placemaking
Placemaking vindt zijn oorsprong in Amerika, New York. De Amerikaanse non-profit organisatie Project for Public Spaces (PPS) heeft meer dan dertig jaar ervaring met onderzoek naar het gebruik van openbare ruimtes. Daarbij zijn ze in de loop der jaren over de hele wereld betrokken bij tientallen projecten om straten, pleinen en parken te verbeteren.

Als steden en buurten bloeiende openbare ruimtes hebben, voelen de bewoners een sterkere onderlinge band. De inrichting en het beheer van straten, pleinen en parken horen volledig in dienst te staan van het gebruik. Openbare ruimte heeft meer nut dan alleen het verplaatsen van A naar B; het kan een goed instrument zijn om steden leefbaar en welvarend te maken en te houden.

Burgerparticipatie 

Het succes van een openbare ruimte is vooral een organisatorische en sociale opgave. Als bij de (her)inrichting van een plein, park of straat rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners, dan is de kans op een succesvolle openbare ruimte groot. Mensen verblijven er graag, voelen zich er prettig en zijn vaak bereid mee te helpen met het beheer en onderhoud, wat verloedering en criminaliteit tegenhoudt.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Genegenheid als mate van succes

 

  

Plein met actieve randen

 

  

Ontmoeten

Vertaling in CROW-publicatie 273 ‘Succesvolle openbare ruimtes’
In het handboek ‘How to turn a place around’ heeft PPS haar gedachtegoed op een praktische manier verzameld. Om de toegankelijkheid van dit handboek te verhogen heeft CROW het boek vertaald en aangevuld met enkele voorbeelden uit eigen land. In de publicatie zijn veel Amerikaanse voorbeelden opgenomen. De geschetste problemen en oplossingen lijken in enkele gevallen minder van toepassing op de Nederlandse buitenruimte. Daarom zijn ook veel Nederlandse voorbeelden toegevoegd aan de vertaling. Nederland beschikt over tal van ‘great places’. Toch valt er ook in Nederland nog een warm pleidooi te houden voor een andere werkwijze. ‘Succesvolle openbare ruimtes’ biedt inspiratie om dit te doen.

Het boek is zowel bedoeld voor professionals, als voor bewoners die een actieve bijdrage aan de kwaliteit van hun leefomgeving willen leveren. Klik hier voor meer informatie over deze publicatie en de mogelijkheid deze te bestellen.

Place Game
Bij de publicatie hoort het formulier ‘Place Game’. Met dit formulier kan een beheerder of een gebruiker snel en makkelijk het succes van een ruimte evalueren. Aan de hand van de uitkomsten kan en plek beter worden ingericht. Klik hier om dit formulier gratis te downloaden.

Doe ook mee met placemaking in Nederland!
CROW wil alle partijen in Nederland (gemeenten, onderwijsinstellingen, adviseurs, kennisinstellingen etc.) stimuleren om met placemaking aan de slag te gaan. In het verleden heeft CROW via hét kennisnetwerk voor de openbare ruimte, CROW Levende Stad, enkele masterclasses georganiseerd. CROW ontwikkelt hier een cursus voor.

Laat een reactie achter