Het werk krijgt vorm – dvda 2013

Het werk krijgt vorm – dvda 2013

De laatste weken ervaar ik weer de andere dynamiek van de uitvoering. Mijn ruimtelijk voorstellingsvermogen maakt, iedere keer weer opnieuw, dat ik niet verrast wordt in de uitvoering van mijn plannen. Mijn beeld wordt bevestigd in het uitgevoerde werk. Toch ben ik van mening dat het fysiek ervaren van de ruimte belangrijk is. Niet voor niets is ArchitectuurNomaden ontstaan. Het bewegen door de gerealiseerde ruimte, het ervaren van die ruimte vind ik belangrijk om de verbinding te maken tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’. Uiteindelijk is de tekening een representatiemiddel, een hulpmiddel om duidelijk te maken naar welk beeld je toewerkt.

De tekening is de verbeelding van een nog niet bestaand object en als zodanig niet het object zelf.

Architectuur gaat over de gerealiseerde ruimte en de ervaring daarvan.

In deze visie is de schets een procesdocument.

Tijdens het Open Architectenbureau exposeer ik werk van Willem van den Hoed. Zijn schetsen zijn documenten van een ander proces. Zijn schetsen hebben niet als doel gebouwde gebouwen op te leveren. Door zijn schetsen presentabel te maken en in te lijsten ontstaat er toch zicht op een groter geheel.