0

Schoone Eenheid

Geplaatst op 8th March, 2013 in Inspiratie met de tags door Alcuin

Hka 201302 SC

 

Het politieke en institutionele klimaat in Den Haag was in de periode van het uitbreidingsplan van Berlage (1907) zodanig dat de stadsuitbreiding een zekere architectonisch (schoone) eenheid vertoont. De grondslagen werden hiervoor gelegd in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, toen werd gebroken met een negentiende-eeuwse vorm van liberalistisch stadsbestuur en stadsuitleg.

De basis van het idee was de opvatting van ‘eenheid in verscheidenheid’. De architectonische ontwerpen en specifieke ruimtelijke eigenschappen van de openbare ruimte werden benadrukt binnen de onderzochte samenhang van het grotere geheel. Deze benadering maakte een planmatige manier van  werken noodzakelijk.

In het programma van het Haags Kinderatelier voor het Segbroekcollege zijn o.a. de gevels van deze stijlperiode Nieuwe Haagse School onderwerp van onderzoek. Na een excursie waarbij de samenhang van de periode met de ontwikkeling van de Haagse portiekwoning de focus heeft wordt er in ateliervorm gewerkt aan een ruimtelijke weergave van de bevindingen.

De excursie rond de school laat een goed pallet zien van de ontwikkelingen; open, half gesloten en uiteindelijk een gesloten trappenhuis. In aansluiting op het onderwerp wordt in de werkvorm eerst aandacht besteed aan het planmatig werken in de vorm van werken op papier.

In januari ben ik gestart met een eerste module voor analytische tekentherapie (ATT). In een tekening zit veel verborgen. Tijd en ruimte vallen weg,  er kunnen verdichtingen en verschuivingen ontstaan. In de oefening van het kijken komt iedere keer weer de kracht van de tekening naar voren.

Een van de kenmerken van de Nieuwe Haagse School is dat er planmatig gewerkt werd om de gewenste samenhang te sturen.  In de aanzet van de workshop gaan we dan ook eerst een plan tekenen. De excursie van de dag ervoor vormt de basis.

De tekeningen hebben in het kader van de ATT mijn speciale aandacht. Wat geven de leerlingen weer na de excursie? Heb ik daarbij de juiste dingen benadrukt?

Literatuur:

Teunissen, Marcel  en Freijser, Victor Schoone Eenheid, Stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School  ISBN 9789077032862

Freijser, Victor – Het veranderende stadsbeeld van Den Haag, plannen en processen in de Haagse Stedenbouw 1890-1990, Uitgave van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan in 1990

 

Laat een reactie achter