Groeistuipen

Groeistuipen

260 Casestudy trap

Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, “Over architectuur” van Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid.

Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij niet een de anderen overheerst. In het kijken naar de woning vermoed ik een proces van uitbouwen en aanbouwen en een onevenwichtig verhouding van deze drie basisprincipes. Het resultaat: groeistuipen. Donkere plekken, geforceerd aandoende oplossingen, je voelt de wrijving en de ‘pijn’.

Ruimte kun je beleven door er doorheen te bewegen. Ruimte ervaren is het gevoel van vrijheid in die beweging. Ervaren doe je met je lichaam. De zintuigen spelen daarbij een belangrijke rol.

De trap is in de woning niet benaderd als ruimtelijk en vormend element. Structuur, verbinding en routing zijn voor een trap belangrijke parameters. Om nieuwe dingen te kunnen opbouwen moet je soms eerst iets afbreken. Het ‘oplossen’ van de trap vormt een serieuze opgave.