EGA 2.0 1e fase

EGA 2.0 1e fase

 

Heren 5 Architecten initieerde bij BNA | Onderzoek een onderzoek naar “Het gezin in de Stad’. Door het betrekken van  BNA | Onderzoek heeft de studie een verbreding gekregen. Met een workforce van zo’n dertig architecten wordt nu een vervolgstap gemaakt. Door een koppeling te maken met het werkveld zijn bovendien een zevental opdrachtgevers met concrete locaties aan het onderzoek toegevoegd. Vanuit mijn interesse voor de Norfolk-locatie in Scheveningen en het daarvoor gemaakte stedenbouwkundig plan selecteerde ik een zevental in de stad wonende gezinnen. De interviews met de gezinnen leverde de informatie op, die in de volgende stap op basis van de door Heren 5 opgestelde ‘agendapunten’ verder uitgeschetst gaan worden. Doel van het onderzoek is de publicatie van het onderzoek in de vorm van een ‘ideeen’boek vanuit het concrete gebruik van de referentie gezinnen.