TINYBOAT

Geplaatst op 30th November, 2016 in Inspiratie, onderhanden, Portfolio, Tiny Houses door Alcuin

Luisteren, de vraag horen…
Ik probeerde de vraag te laten rusten, te doen of ik hem niet gehoord, niet begrepen had. De vraag gedroeg zich echter als een zaadje en werd gevoed door mijn bewegingen door het gebied.

Een praktisch bewegen, omdat ik door het gebied trek van mijn huis naar het station. Voldoende om het zaadje te voeden en mijn creativiteit en ervaring aan te spreken.

Ik laat mij vervolgens verleiden om op de zeepkist te klimmen. De enthousiaste geluiden voeden het zaadje.

Op de zeepkist vertel ik over de groen beleving van de Boerhaavelaan, de dikke bomen en de mogelijkheid om tenten te spannen tussen de bomen en zo het gebied op een speelse wijze te beleven.

Ik vertel over de klok die ik mis boven op de Mandelabrug, op het punt waaronder de trein stopt.  En verder vertel ik over het water… we hebben in Zoetermeer veel water, maar het wordt vooral functioneel gebruikt. In de schaal van de Boerhaavelaan lijkt het aanwezige water klein, maar eigenlijk goed te gebruiken voor een experiment met kleine woon- of werkboten. Tijdelijk en dienstbaar aan de gebiedsontwikkeling.

Ik koppel het idee van de boten aan de beweging van Tiny Houses.

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is maximaal 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning.

Ik maak meer ruimte en introduceer ‘Tiny Boat’. Kleine units kunnen net zo goed dienen als kleine werk- of ontmoetingsruimte.

Bij de volgende initiatieventafel werk ik de ideeën door. Met een mock-up visualiseer ik de ruimte die een kleine boot zou innemen en markeer ik de plaats op water. Ik situeer de mock-up aan de private-kant van de waterpartij. Het water blijkt zo’n 12 meter breed.

In de wandeling langs de mock-up wordt de suggestie gedaan van een coffee-boat.

Uit het netwerk komen de eerste geluiden van mensen die ook met het gedachtengoed bezig zijn. Het initiatief lijkt ook goed aan te sluiten op de gemeentelijke beleidslijnen van innoveren & pionieren.

Op naar een vervolgstap!

slideshare-presentatie na de zeepkist

#tinyhousezoetermeer #Tinyhouses #Kleinwonen

290 HRNSNGL

Geplaatst op 3rd March, 2016 in Inspiratie, Levenskunst, onderhanden, Portfolio door Alcuin

Jarenlang bewaarde ik een dossier over de regelgeving rond woonboten. Wat mij aantrekt in de woonboot is haar nomadisch karakter. Voorheen was dat een van de belangrijkste voorwaarden; dat ze verplaatst moesten kunnen worden en zo roerend goed zouden blijven. Mijn idee is dat de woonboot vooral boot blijft en geen drijvend huis. Dat is immers het unieke karakter.

Bij het bezoek aan de woonboot ervaar ik het directe contact met het water. Het gevoel van buiten is dichtbij, ondanks de ligging midden in de stad. Naast het gevoel van ruimte is er de geborgenheid in de boot.

Schaarste van deze bijzondere huisvestingsvorm maakt dat ligplaatsen veel geld waard zijn. Een interessant aspect in het nomadische is het gebruik van de oever. Wonen gaat over plek maken. Wat is dan nomadisch wonen en welke rol speelt hierbij de wallenkant?

De opdrachtgever kiest bewust voor de woonboot en de locatie in de stad. Haar woonhuis in een van de randgemeente gaat verkocht worden. De ruim 150 m2 worden terug gebracht tot de 65 m2 van de boot. De keuze zal ook een bewustwording vragen van wat nu essentieel is. Een periode vol veranderingen, afscheid nemen en rouw. Vol moed wordt de volgende stap genomen.

‘Blijf niet dralen met het vergaren van bloemen om ze te bewaren maar ga voort, want langs geheel uw weg zullen altijd bloemen bloeien’
Rabindranath Tagore, Zwervende vogels

279 ‘Het huis van de buurman… ‘

Geplaatst op 17th June, 2015 in onderhanden, Perskamer, Portfolio door Alcuin

Le borse più piccole sono le migliori erbe.
Gabriel Meurier (In de kleinste zakjes zitten de fijnste kruiden).

Il Pavone Reale, een vakantie villa in Cario Montenotte (Ligura) is destijds aangelegd als buitenverblijf van een Genuaase familie met een hippisch karakter. Naast het grote huis met een inpandige beheerdersappartement maakten de stallen een belangrijk deel uit van het complex. In 2010 is het huis volledig verbouwd en gerenoveerd en geschikt gemaakt als familiehuis.

Om de stallen op een eenvoudige manier bereikbaar te maken met de paardentrailers is een weg aangelegd. De weg wordt ook gebruikt voor het bereiken van het naast gelegen boerderijen complex. Het complex bestaat uit twee boerderijen. Door het overlijden van de oude bewoners staat het complex nu in zijn geheel te koop.

Een bekend gezegde is ‘het huis van de buurman komt maar een keer te koop’. De eigenaar van Il Pavone Reale overweegt daarom de locatie aan te kopen en zelf in ontwikkeling te nemen. Het gebruik van de weg naar het naastgelegen complex is immers van grote invloed op de beleving en de kwaliteit van zijn vakantievilla, die hij ook verhuurd.

Ik maakte een eerste verkenning en deed een globaal onderzoek (wie? wat? waarom?) en werkte een eerste idee uit. De eerste vervolgstap is het krijgen van draagvlak op de richting van het idee bij de locale overheid.

project: 14279 ‘Het huis van de buurman… ‘

280 Eurofill

Geplaatst op 17th June, 2015 in onderhanden, Perskamer, Portfolio door Alcuin

“Alles wat niet natuurlijk groeit wordt gemaakt”. Een mooie stelling, die veel denkstof oproept.

Van veel dingen die gemaakt worden zijn we ons niet bewust. De vraagstelling van de herstructurering van het bedrijfspand brengt mij in contact met het bedrijfsproces. In het bedrijf worden aerosols gemaakt. In dit geval wordt de term aerosol gebruikt voor de inhoud van een spuitbus.

Na de eerste kennismaking met het proces is de volgende dag onder de douche het spuitbusje Rituals opeens iets anders. De bewustwording dat de ene spuitbus niet de andere spuitbus is, dat er categorieën zijn, moeilijkheidsgraden van het samengebrachte product, hygiëne eisen.

De herstructurering gaat over het veranderen van de kwaliteit van de procesgang. Het proces van het maken van een technische georiënteerde spuitbus wordt veranderd richting een meer farmaceutisch product. Voor de echte farmaceutische product zijn de kwaliteitseisen hoog. Een eerste upgrading naar een hoogwaardiger product heeft al veel voeten in de aarde; nieuwe productielijnen, meer opslag. een hogere doorloop snelheid.De bestaande productieruimte wordt opnieuw ingedeeld, waardoor andere brandcompartimenten ontstaan.

De uitstraling van het kantoor moet aangepast worden om in de beeldvorming aan te sluiten op het nieuwe product. Verbouwen heeft als voordeel dat niet alles vergunningplichtig is. De milieuvergunning kan in de vorm van een actualisatie aangevraagd worden.

De opdrachtgever heeft een eigen verbeelding gemaakt in Sketch-Up. Uit deze informatie stellen we vervolgens de nieuwe vergunningstukken samen. Uiteindelijk wordt de eerst gekozen vorm van de bouwbegeleiding gewijzigd en vanuit de eigen organisatie aangestuurd.

Het project is een samenwerking met Kuiper&Burger advies en ingenieursbureau.

 

Stroomversnelling – Energiesprong

Geplaatst op 17th January, 2015 in Artikelen, Inspiratie, onderhanden, Portfolio door Alcuin

Rijtjeshuizen gebouwd tussen de jaren 1950 en 1980 zijn vaak slecht geïsoleerd. Vanuit het deelprogramma ‘Stroomversnelling Koop’ | Energiesprong kunnen eigenaren zo’n rijtjeshuis in tien dagen tijd laten verbouwen naar energieneutraal. Bijzondere insteek bij dit programma is dat de verbouwing via de energierekening wordt gefinancierd. De bewoners van dit soort woningen betalen maandelijks gemiddeld zo’n 175 euro aan hun energieleverancier. Deze kosten wordt gebruikt om de lening voor de verbouwing af te betalen. Als de lening in 30 jaar terugbetaald wordt kan de lening 45.000 euro bedragen.

Om de kostenopgave (45.000 euro) en de straffe planning (<10 dagen) te halen moeten bouwbedrijven hun werkwijzen aanpassen. Door het ontwikkelen van een product, een productiewijze, planmatig werken en een kort implementatietraject kunnen bedrijven op de bestaande voorraad (energie-technisch) verouderde woningen  inspelen. Hun aanbod moet daarbij aansluiten op de behoefte van de (potentiële) klant en bij hem onder de aandacht gebracht worden. Het proces van uitvoering moet steeds opnieuw geëvalueerd, het geleverde product gecontroleerd (monitoren) en het geheel gegarandeerd worden. Vaardigheden en waarden, die nieuw zijn voor de meeste bouwbedrijven en verandering vragen. Deze transitie wordt door een support route vanuit het programma ondersteund.

Energiesprong | Platform 31  Ik mocht in het najaar van 2014 vier bedrijven begeleiden in hun transitie proces en ondersteunen in het toewerken naar een eerste pilot.

Zomerzorg

Geplaatst op 8th January, 2015 in Inspiratie, onderhanden, Portfolio door Alcuin

zomer 2014 | Zoetermeer is een gemaakte stad. De meeste van de makers hebben op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In het initiatief van de Schatbewakers zijn we geinteresseerd in de verhalen, gebeurtenissen, emoties, herinneringen en reacties op de wereld die de makers van de stad Zoetermeer in hun lijf herbergen. Naast de formeel vastgelegde informatie kan dit een schat aan extra informatie opleveren.

We hebben het gevoel dat wij hiermee dichter bij de ziel van Zoetermeer kunnen komen. Vanuit deze gedachte komen we ook in aanraking met het initiatief van Piet Hekker in de Dorpsstraat. Juist de aanwezigheid van de oude dorpskern onderscheidt Zoetermeer van andere zgn. new towns.

In dit onderscheidende aspect vormen de clusters van Piet een eigentijds bottom-up initiatief. Niet planmatig bedacht en gemaakt, maar afgestemt op mogelijkheden en directe actie.

De pioniersgeest waardoor Zoetermeer groot is geworden wordt hierbij opnieuw aangesproken.

13-269 Uitponden

Geplaatst op 10th March, 2014 in 25 jaar architect, onderhanden, Portfolio door Alcuin

De afschrijvingsperiode waarmee bij vastgoed gerekend wordt is 50 jaar. Bij woningcorporaties en andere vastgoedpartijen is er na die periode een afwegingsmoment. In de exploitatieopzet wordt er van uitgegaan dat na die fase grootschalig onderhoud/renovatie nodig is. De afweging is hierbij zelf investeren en het vastgoed in portefeuille houden of verkopen. Verkopen kan dan aan een andere partij (eventueel de gebruiker) zijn of (bij woningbouw) aan de zittende huurders, het zogenaamde uitponden.

Het plan Zuid van Berlage bestaat uit grootschalige woonblokken. Een dergelijk blok realiseren is alleen weggelegd voor financieel draagkrachtige partijen, zoals (woning)corporaties en verenigingen. Deze partijen hadden vaak een ideële doelstelling en waren toonaangevend in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo werd in 1910 de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) opgericht door sociaal-democratische voormannen uit de vakbeweging. Deze vereniging gaf opdracht voor het realiseren van het huizenblok aan de President Kennedylaan  tussen de Dintelstraat en de Maasstraat. Het een ontwerp is van Piet Kramer (samen met architect Cornelis Kruyswijk).

In de hoeksteen op de hoek met de Dintelstraat en de President Kennedylaan is een jaarsteen aangebracht ‘Zuid 1930’. Hierin kunnen we iets van de ideële doelstelling herkennen; de corporatie als de hoeder van arbeidersgezinnen uitgewerkt als een zittende boer met een lammetje in zijn armen geflankeerd door een schaap en een meisje (engel).

Net als de AWV heeft Het Oosten een voorname rol gespeeld in de geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting. In juli 2008 ontstaat uit de fusie van de twee Amsterdamse woningbouwverenigingen: de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten Stadsgenoot.

De woningen in het bouwblok worden door Stadsgenoot ‘uitgepond’. De opgave betreft het renoveren en eigentijds maken van een appartement op de vierde woonlaag.

12-262 verbouwing renovatie

Geplaatst op 8th March, 2013 in onderhanden, Portfolio door Alcuin

De begane grond van de drive-inwoning uit het midden van de zeventiger jaren is al ruim drie decennia in gebruik als tandartsenpraktijk. Vanuit de toenemende eisen uit de regelgeving en de inspectie was het maken van een volgende stap noodzakelijk.

Door een uitbreiding ontstaat de mogelijkheid de praktijk op te schalen en zo meer draagvlak te krijgen voor de te maken investeringen en het effectief gebruiken van de apparatuur.

Bij het maken van de ontwerp- materiaalkeuzes vormt duurzaamheid  steeds de basisgedachten. Het inbrengen van kwaliteit zal zich op termijn laten terugverdienen in de exploitatie en de toekomstwaarde van de praktijk.

In dialoog met de opdrachtgeefster bracht ik veranderingen aan in het ingediende bouwkundig ontwerp. Vanuit de spanning die de ingebrachte vloeiende lijn naar de nieuwe aanbouw oproept met de rechte vlakke wand ontstond het contact met De WerkplaatsGSB in Leiden. In de werkplaats wordt naast bouwkunst gewerkt aan schilder- en glaskunst. Zowel bij de schilder- als de glaskunst wordt gewerkt met de pure pigmenten. De kracht van deze pigmenten gaan de dragers vormen van de afwerking van de gecreëerde ruimte.

Groeistuipen

Geplaatst op 9th November, 2012 in onderhanden, Portfolio door Alcuin

260 Casestudy trap

Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, “Over architectuur” van Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid.

Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij niet een de anderen overheerst. In het kijken naar de woning vermoed ik een proces van uitbouwen en aanbouwen en een onevenwichtig verhouding van deze drie basisprincipes. Het resultaat: groeistuipen. Donkere plekken, geforceerd aandoende oplossingen, je voelt de wrijving en de ‘pijn’.

Ruimte kun je beleven door er doorheen te bewegen. Ruimte ervaren is het gevoel van vrijheid in die beweging. Ervaren doe je met je lichaam. De zintuigen spelen daarbij een belangrijke rol.

De trap is in de woning niet benaderd als ruimtelijk en vormend element. Structuur, verbinding en routing zijn voor een trap belangrijke parameters. Om nieuwe dingen te kunnen opbouwen moet je soms eerst iets afbreken. Het ‘oplossen’ van de trap vormt een serieuze opgave.