YIN-YANG

Geplaatst op 22nd April, 2012 in Blog Spacemakers.nl, Inspiratie door Alcuin

Geen groter contrast dan tussen zwart en wit. Op het eerste gezicht staat het taoïstische yin-en yang-symbool dan ook voor tegenstellingen. Het zwarte yin is intuïtie, passief, vrouwelijk, negatief, koud, zacht. Het witte yang is intellect, actief, mannelijk, positief, hard, warm. Maar als je goed kijkt naar het symbool zie je… dat de cirkel de twee krachten samen klemt; yin en yang zijn in de cirkel hermetisch verenigd. De yin-helft heeft een witte kern, de yang-helft heeft een zwarte. De twee delen draaien rond in een intieme omhelzing en ze zoeken elkaar nadrukkelijk op. Het gaat in dit symbool dan ook om aanvullingen. Alles wat bestaat heeft beide krachten in zich.
Laatst ontstond vanuit dit symbool een ander perspectief van het filmpje van de ‘mad-man’. In die context werd mij opeens de rol van de volger duidelijk. Geen leiders zonder volgers. De eerste volger is daarbij cruciaal. Hij bepaalt het beeld van de ‘mad-man’. Hij bepaald of de ‘mad-man’ een gekke uitzondering is of als leider/initiator gezien wordt van wat uitloopt op een aparte ervaring.
Het belang van deze samenhang lijkt mij in het huidige tijdsgewricht niet onbelangrijk.

Paper House

Geplaatst op 13th January, 2012 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

Binnen een week kom ik haar twee keer tegen: Lisa Hunnigan. In een artikel over muziek uit Ierland en vervolgens geprogrammeerd op Eurosonic|Noorderslag festival 2012 in Groningen. De omschrijving in de krant maakt mij nieuwsgierig naar de muziek, die ze dan maakt. De zoekmachine in mijn computer maakt het heel eenvoudig mogelijk om deze informatie op te zoeken. In de beschikbare titels raakt die van ‘Paper House’ het eerst.

“Oh to live in a paper house again,
where we grew… “

Een huis van papier, een huis op papier… Daar begint het ontwerpproces. Met de vraag als input ontstaat een eerste idee, dat op papier gezet moet worden om het grijpbaar en overdraagbaar te maken. Ook onze eerste schaalmodellen zijn vaak nog van papier of karton. Kwetsbaar en niet meer dan een verbeelding, een eerste vertaling van gedachten en onderzoeken van ideeën.

In de vervolgstap gaat erom om van papier af te komen. Realisatie is het uiteindelijke doel. Om dit doel te kunnen nastreven is een veelheid aan vaardigheden nodig. Het realisatieproces is complex en heeft vele spelers. Voor mij is de architect nog steeds de aangewezen persoon om vanuit zijn idee/ontwerp de regie te voeren in dat proces. In de kritieke markt van dit moment lijkt het beroepsveld daarin opeens een professionaliseringsslag te maken. Op de BNA Academie worden diverse cursussen aangeboden over materiaal dat daarvoor blijkbaar is blijven liggen; doelgroepen beleid, marktsegmentering, het belang van relatiemanagement en social media.

Vaak maken schilders, schrijvers en componisten hun meest aansprekende werk als ze diep in de problemen ziten. Tegenslag en moeilijke tijden vormen ook hier blijkbaar de bron om te vernieuwen en te onderzoeken waar het nu eigenlijk om gaat.
De tijd van het papieren huis, licht en fragiel is niet meer. Serieus, zakelijk en (financieel)gefundeerd is de nieuwe elan. Terug is geen optie!

Eén jaar… de cirkel is rond

Geplaatst op 28th October, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 “Architecten kijken anders” was de stelling die geleid heeft tot het maken van de beeldblog. Het afgelopen jaar maakte ik iedere dag van de werkweek een aan de discipline gerelateerd fotobeeld van een onderwerp dat mij, als architect, op die dag opviel… waar ik naar keek. De beelden ontstonden door de schalen heen. Van landschap tot detail, ook natuur en kunst kwamen terug. Bij het bekijken van de serie zie je ook de seizoenen terug .

Met het herhalen van de beginblog van week 43 is de cirkel rond. Een mooi moment om te stoppen en mij open te stellen voor een andere invalshoek.

Als ik het overzicht doorblader vind ik dat het een mooie serie geworden is, die ik graag met u wil delen. (http://www.architectuurnomaden.nl/ArchitectuurNomaden/Dossiers/Paginas/beeldblog.html#0)

Tweeënveertig

Geplaatst op 23rd October, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ben je toch verrast als je je voorstelt aan de voorzitter van de welstand en die je plaatst aan de hand van de (beeld)blog, die je maakt en je koppelt aan de cijfers. Een leuke ervaring!

Veertig

Geplaatst op 9th October, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

En de man vertelde met hartstocht en overtuiging: “Eens waren deze twee bergen buren en vrienden, die samen voorbij die kleine heuvel daar woonden. Hun vriendschap verzuurde en eindigde in een felle strijd. Die daarginds in het westen verloor en ging weg. En deze hier vertrok ook, weg uit de slechte herinneringen aan de oude plek.” Zijn gezicht ontspande. Toen hij sporen van twijfel in mijn blik ontdekte, benadrukte hij nogmaals: “Als je wilt, kun je gaan kijken op de plek waar ze stonden. Bij hun verplaatsing lieten ze voetpaden achter, dalen die voeren naar de plaats waar ze nu staan.”

Uit: Zimbabwe – Huis van Steen door Rob Rozenburg

Net als de eerder genoemde bergen lijken de relaties tussen markten te verzuren. De relatie tussen de financiële markt en de woningmarkt, tussen de woningmarkt en de beleggingsmarkt, tussen de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt. De spanning neemt toe. De samenhang en de wederzijdse afhankelijkheid wordt niet (langer) meer gezien. De eigen belang lijkt te verschillen, dus dan is er strijd. Het gevolg zal een structurele verandering zijn, een ingrijpende verandering als het verzetten van bergen. Iedere kleine verandering stuit al op weerstand. Wat zal de beleving zijn als de bergen zich verplaatsen?

Het bewegen start van binnen uit, met hartstocht en overtuiging… als het idee een vorm krijgt en gedragen wordt klontert het… het groeit en wordt groter… tot het een berg geworden is…

Move a Mountain – Hij die zichzelf kent, kan bergen verzetten.

Zevenendertig

Geplaatst op 17th September, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollandse wolkenluchten blijken bij het samenstellen van de beeldblog van deze week nadrukkelijk aanwezig. Donkere wolken, helder licht… de herfst komt er aan.

 

Eenendertig_Zin in Toscane

Geplaatst op 10th August, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 Buiten op het platteland in Toscane onderzocht ik deze week de binnenruimte.

Een mooie les was de uitspraak ruimte moet je onderhouden. Meer ruimte heeft dus meer onderhoud nodig.

Dertig

Geplaatst op 30th July, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

Nog steeds maak ik wekelijks de beeldblog op Spacemakers.nl. Vakantietijd, de beelden ontstaan nu dichter bij huis, maar vormen nog steeds een mooie weergave van mijn manier van kijken.

Drieentwintig

Geplaatst op 10th June, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

Tweeëntwintig

Geplaatst op 3rd June, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin