Paper Mountains

Geplaatst op 7th February, 2016 in 25 jaar architect, Artikelen, Perskamer, Portfolio door Alcuin

Afgelopen week verbleef ik opnieuw tussen de ruige pieken en dalen van de bergen van Papier (Paper Mountains).

Het is een succesvolle tocht geweest. Bij aankomst was het basiskamp nog intact. De stategische ligging in de Vallei van de Stilte is destijds goed gekozen. Vanuit het kamp vertrok ik opnieuw richting de glinstering van de glazen torens van de Stad van Smaragd en passeerde daarbij de ruines van de Stad van de Dijkgraaf. Ik had vooraf de keuze gemaakt alleen te willen zijn en mij op de tocht juist door de natuurlijke habitat te laten leiden. De natuur, de stilte… misschien zit daar wel voor een deel het gevoel van succesvol geweest zijn in.

Ondanks de zware tocht, die het worstelen, keuzes maken en loslaten van het papier met zich meebrengt heb ik een heerlijk gevoel van vooruitgang ervaren. Ik heb het gebied nu zo vaak doorkruisd, dat ik de belangrijke punten weet terug te vinden. Die punten omgezet in ervaring vormen op een natuurlijke manier de bagage. De rest wordt nu ervaren als ballast en de volgende stap zal zijn deze kwijt te raken. Loslaten, hiervan is de manier. Ik ben vol vertrouwen dat het gaat lukken.

Illustratie – Op de website van de Belevingswereld maakte ik destijds mijn eigen kaart: ‘Autumn Leaves’. In de tekening bracht ik mijn eigen verhaal aan en benoemde de markante plekken.

Mijlpalen

Geplaatst op 8th January, 2015 in 25 jaar architect, Inspiratie, Levenskunst door Alcuin

steenmannetje

 

 

 

 

 

De periode aan het eind van het jaar is er een van stilvallen, terugkijken en vooruitkijken.

De verhuizing naar Casa Futura vormt een nieuwe mijlpaal. Deze markeringen op mijn levenslijn vormen een bonte reeks van punten. Deze punten zijn alleen door terugkijken met elkaar in verbinding te brengen. Er is een diep vertrouwen dat de punten in de toekomst steeds een herkenbaar patroon zullen achterlaten.

Vertrouwen – Open Werkhuis | 02.08

Geplaatst op 31st July, 2014 in 25 jaar architect, HOUSE_IV-SALE, La Scuola | Academie voor levenskunst door Alcuin

Zomertijd. Zaterdag hebben we weer ons maandelijks open werkhuis. Vol vertrouwen wachten we de ontwikkelingen af.

De kaart vertrouwen uit het deugdenproject geeft de volgende omschrijving. Vertrouwen is geloof, hoop en een positieve instelling. Met vertrouwen geloof je in iemand of iets. Je vertrouwt erop dat de juiste dingen op je pad komen, zonder te proberen ze te sturen of ze te dwingen. Je vertrouwt dat anderen doen wat ze zeggen en je geeft hun de mogelijkheid betrouwbaar te zijn. Soms is het moeilijk te blijven vertrouwen wanneer het leven je pijnlijk treft. Vertrouwen is er – in het diepst van je ziel – verzekerd van zijn dat er een leermoment is in alles wat gebeurt. Vol vertrouwen ga je mee in de stoom van het leven. Je weet dat je nooit alleen bent.

‘Vertrouwen’ is ook het 2e woord uit de reeks ’10 woorden voor het goede leven’. In de reeks hertaalde La Scuola |academie voor levenskunst het 2e gebod ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.

De hertaling van de 10 geboden was en is een inspirerende filosofische zoektocht naar de betekenis van eeuwenoude leefregels. Als ik dit zo opschrijf realiseer ik mij dat de workshops, die ik afgelopen jaar verzorgde steeds gebracht werden onder de hertaling van het eerste woord ‘Onderweg. Laat ons reizen – maar waarheen?’ en zie ik nu dat de woorden niet alleen staan. Onderweg gaan heeft opeens te maken met vertrouwen hebben.

Ik zet de hertaling nog een keer op een rij en herken mijn leermoment;

Onderweg | Vertrouwen | Eerbied | Rust | Erkennen | Beheersing | Liefde | Vrijheid | Onthullen | Ontmoeten

13-269 Uitponden

Geplaatst op 10th March, 2014 in 25 jaar architect, onderhanden, Portfolio door Alcuin

De afschrijvingsperiode waarmee bij vastgoed gerekend wordt is 50 jaar. Bij woningcorporaties en andere vastgoedpartijen is er na die periode een afwegingsmoment. In de exploitatieopzet wordt er van uitgegaan dat na die fase grootschalig onderhoud/renovatie nodig is. De afweging is hierbij zelf investeren en het vastgoed in portefeuille houden of verkopen. Verkopen kan dan aan een andere partij (eventueel de gebruiker) zijn of (bij woningbouw) aan de zittende huurders, het zogenaamde uitponden.

Het plan Zuid van Berlage bestaat uit grootschalige woonblokken. Een dergelijk blok realiseren is alleen weggelegd voor financieel draagkrachtige partijen, zoals (woning)corporaties en verenigingen. Deze partijen hadden vaak een ideële doelstelling en waren toonaangevend in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo werd in 1910 de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) opgericht door sociaal-democratische voormannen uit de vakbeweging. Deze vereniging gaf opdracht voor het realiseren van het huizenblok aan de President Kennedylaan  tussen de Dintelstraat en de Maasstraat. Het een ontwerp is van Piet Kramer (samen met architect Cornelis Kruyswijk).

In de hoeksteen op de hoek met de Dintelstraat en de President Kennedylaan is een jaarsteen aangebracht ‘Zuid 1930’. Hierin kunnen we iets van de ideële doelstelling herkennen; de corporatie als de hoeder van arbeidersgezinnen uitgewerkt als een zittende boer met een lammetje in zijn armen geflankeerd door een schaap en een meisje (engel).

Net als de AWV heeft Het Oosten een voorname rol gespeeld in de geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting. In juli 2008 ontstaat uit de fusie van de twee Amsterdamse woningbouwverenigingen: de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten Stadsgenoot.

De woningen in het bouwblok worden door Stadsgenoot ‘uitgepond’. De opgave betreft het renoveren en eigentijds maken van een appartement op de vierde woonlaag.

Onzekerheid

“De uitdaging van deze tocht is de onzekerheid. Je gaat elke dag opnieuw naar een nieuwe onbekende bestemming, je hebt elke dag opnieuw die onzekerheid, je hebt elke dag opnieuw die zware rugzak. Je moet elke dag nadenken over water en eten, de route en je slaapplaats. Maar juist dit is ook wat deze voettocht tot zo’n avontuur maakt. Je bent alleen bezig met de dag zelf en ondertussen ben je eindeloos aan het stijgen en dalen in die grootse bergen, dat is toch geweldig? … “ Katja Staartjes in Hoogtelijn over haar tocht ‘Over de grens van Nepal’.

De metafoor voor de workshop De Herberg ontstond uit mijn eigen zoektocht.  Zo’n 25 jaar geleden sloot ik een periode van 7 jaar avondstudie af met een werkstuk. Het werkstuk had de naam ‘Meesterwerk’ en was een verbeelding van mijn zoektocht in het werkveld van de architectuur. De herberg vormde het rustpunt. Vanuit de herberg onderzocht ik een (fictieve) stad en de opgave die ik mijzelf daarin gesteld had  en verbeelde op die manier het recente  stuk van mijn zoektocht .

Mijn bergtochten vormde de onderliggende ervaring. Niet zo extreem als de tocht van Katja, maar ik herken wel de focus uit de bovenliggende omschrijving: de route, mijn uitrusting, de rugzak en proviand. De berghutten functioneerde als ‘de herberg’. Door het steeds maken van een andere tocht was de hut vaak onbekend. De gids zou met zijn bredere ervaring en zijn bekendheid met het gebied zijn ervaring verteld kunnen hebben, maar het was geen vraag. Er was geen keuze, geen alternatief op die plek en dus geen controle. Voor mij zit in de verrassing de charme en het avontuur.

Ook als ondernemer of manager heb je natuurlijk geen (absolute) controle, lees ik in een van de nieuwsbrieven van Extreem Productief. In het werkveld zijn er immers vaak juist domweg te veel andere invloeden. En leiding geven is té complex om zelfs maar de illusie te hebben dat je werkelijk álles wat meespeelt in eigen handen kunt hebben. Dat is het probleem met controle-freaks: om hun angst te beteugelen proberen ze alle avontuur en verrassingen uit te sluiten. Als creatief speler heb ik ervaren dat, dat helemaal niet zo productief is, integendeel. Op safe spelen is een illusie.

Geen sturing geven is de andere kant van de medaille en eigenlijk ook geen optie. Om je team goed te kunnen leiden is het belangrijk om een vorm van grip te hebben. Aan de ene kant voldoende flexibiliteit en ruimte om te reageren op wisselende omstandigheden inbrengen . Aan de andere kant de vaardigheden en ervaring hebben die het mogelijk maakt  in die omstandigheden goed te functioneren.

Het proces sturen vanuit de inhoud en ieder zijn rol laten. Goed je cirkel van invloed kennen en de energie op de juiste plek toevoegen. Wat er dan vervolgens overblijft is vaak al avontuurlijk genoeg.

Onderweg… naar de volgende herberg?

In de workshop vanuit de metafoor van de herberg verken je hoe je reageert op onzekerheid en onbekende ontmoetingen met ‘de herberg’, ‘de gastheer’, de andere ‘gasten’ en jezelf.

De workshop is ondergebracht in het programma van La Scuola | academie voor levenskunst.

Europan 1

Geplaatst op 15th January, 2014 in 25 jaar architect, Inspiratie, Portfolio door Alcuin

Uit het archief:

‘Time is what you‘ve made it’

Bij het terugblikken is het een hectische periode geweest. Ik herinner mij nog goed de intensieve periode van het afronden en presentabel maken van het idee. Het moest 25 jaar geleden op 15 januari ingediend worden en we hadden pas na het kerstreces besloten om het idee, dat we in de maanden ervoor bedacht hadden, door te zetten.

‘De huidige West-Europese samenleving kenmerkt zich door een groot potentieel aan vervoersmogelijkheden en bewegingsvrijheid van de individu. Daardoor heeft onze samenleving een mobile samenleving te zijn. Het tegendeel is echter waar. Het is duidelijk dat een nieuwe aanvullende woonvorm moet worden geïntroduceerd. Een soort nomadenbestaan, ingebed in de maatschappij van de toekomst. De principeoplossing komt voort uit een gedaante uitwisseling tussen reeds bestaande woonvormen: een ‘transmorfose’ tussen de traditionele woning ( terecht onroerend- of vastgoed genaamd) en de mobile woning (de caravan).’

<Prijsvraag omschrijving  overgenomen uit: Verandering van het leefpatroon en de woningbouw; uitgave met de resultaten van de eerste Europan-prijsvraag in Nederland>

Het winnende team: Bart Mispelblom Beijer, Charlotte ten Dijke,  Alcuin Olthof en Gijs Tegelberg,

De belangrijkste les, die ik overgehouden heb aan de prijsvraag was dat als je meedoet aan een prijsvraag je ook kunt winnen. Wij waren hierop niet voorbereid en werden totaal overvallen door het resultaat. Het team was een gelegenheidsteam. Ik had kort daarvoor de keuze gemaakt  zelfstandig te gaan werken om ook een deel van mijn zorgtaak voor onze dochter in te kunnen vullen. De rest van het team zat op veel belovende posities in gerenommeerde bureaus. Vragen zoals hoe maximaal gebruikt te maken van het resultaat of hoe gaat het team verder kwamen eerst na de uitslag op tafel.

In de afgelopen jaren bleek in allerlei vormen het vraagstuk door te werken. Onlangs nog zag ik bij de Conceptbouwers het project: Trailerpark.

AGENDAPIECES & OPEN WERKHUIS

Geplaatst op 1st July, 2013 in 25 jaar architect, dvda 2013, Inspiratie door Alcuin

agenda_small

 

 

 

 

 

Om in deze zomermaanden het maandelijkse Open Werkhuis een leuke extra mee te geven hebben Sally en Julia een zomerexpositie geïnitieerd.  Aanleiding werd gevonden in het Open Huis Architectenbureau op de dag na de langste dag. Op basis van het thema waren de werkboeken en het continue doorlopen van het creatieve proces centraal gezet. In de werkboeken nemen de schetsen een duidelijke plek in. Notities, verkenningen en schetsen worden in de werkboeken chronologisch vastgelegd.

De expositie ‘Agendapieces’ met werk van Willem van den Hoed kreeg zijn naam door de schets gemaakt op een blaadje uit een agenda. Ook hier is het continue aanwezig zijn van het creatieve proces, het mijmeren op papier, de registratie van het zien, het vastleggen van het kijken de drager.

Het kleine compacte formaat van de succesagenda wordt makkelijk meegenomen in de tas of in de jaszak. Een stukje papier voor het maken van de aantekening of een schets is daarmee bovendien altijd voorhanden. Ligt een deel van de kracht van het werkboek in zijn chronologie, bij het gebruik van het papier uit de succesagenda wordt juist de losbladige karakteristiek gebruikt. Bij een geslaagde schets kan de schets uitgenomen worden om vervolgens te worden gefixeerd in een lijst.

In de zomerexpositie worden drie series  en ‘het kroonstuk’ tentoongesteld. Het kroonstuk sluit volledig aan op het thema. Deze schets is gemaakt op een velletje uit de agenda compleet  met maandoverzicht en weekkalender. De tijd, het tijdsbesef begint dan opeens toch sterk mee te doen in het beeld.

In  de meer abstracte ‘zilverserie’ maakt de karakteristieke perforatie van de agenda de blaadjes herkenbaar. Dat er van de agenda blijkbaar een uitvoering als blanco blaadje bestaat maakt duidelijk dat er hier blijkbaar behoefte aan was. Om het compact en overzichtelijk te houden werd de agenda blijkbaar  ‘opgedikt’.

De serie ‘traveling’ sluit mooi aan op de vakantiereizen die in deze periode gemaakt worden.  De schetsen zijn een realistische weergave van de manier van kijken van de auteur.

De derde serie is een serie van architectonische metaforen. Het verhaal zit hier verborgen in de schets. In hun kleurrijke uitwerking zijn ze uitnodigend om een zoektocht te starten. Hierin sluiten ze weer op een mooie manier aan op de vakantieperiode waarin we erop uit trekken en nieuwe dingen bezoeken.

 

Julia, omdat mooie dingen een naam hebben… Julia is de naam van ons werkhuis, dat we voor dat de tweeling in beeld was HOUSE_IV noemde. In mijn portfolio was het ontwerp van mijn eigen woon-werkhuis, het vierde particuliere huis dat ik ontwierp.

Sally is de eeneiige tweeling zus van Julia. Sally houdt zich vooral bezig met de ‘sales’, de verkoopactiviteiten (zie Julianalaan23.nl) van het woon-werkhuis.

DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2013

Geplaatst op 16th June, 2013 in 25 jaar architect, dvda 2013, Inspiratie door Alcuin

VAN HARTE WELKOM | OPEN HUIS Architectenbureau