ALCUIN OLTHOF

ALCUIN OLTHOF

Presenteren is het vertellen van een verhaal.

Een verhaal kan op vele manieren verteld en op even zoveel manieren begrepen worden.
Het vertelde verhaal is tijdgebonden.

Mijn verhaal wordt verteld door, door mij geselecteerde, beelden. De beelden achter elkaar vormen het portfolio.

De beelden vertellen daarbij voor jou ook hun eigen verhaal in aansluiting op jou eigen ervaringen.Dat hoeft niet mijn verhaal te zijn. De beelden liggen vast, het verhaal verandert.

Mijn referentiekader is Architectuur. Het is al zo vaak gezegd; Architectuur staat niet op zich. Ook creativiteit houdt niet op, is niet te vangen binnen grenzen. Een voor mij belangrijk aspect.

Kijk… luister… omdat het belangrijk is dat een verhaal doorverteld wordt.
Kijk… en misschien kunnen we dan op een keer samen ons verhaal vertellen.