12-262 De praktijk

12-262 De praktijk

Oktober een jaar geleden. “Als je de volgende keer komt, ziet het er hier heel anders uit” met deze woorden sloot mijn tandarts de jaarlijkse controle af.

Open spreekuur. In deze tijd een unicum waar ik graag gebruik van maak.  Ik ben  dit keer de enige patiënt. We raken aan de praat over de op handen zijnde verbouwing en renovatie van het pand.

De praktijk is zo’n 30 jaar gevestigd in een drive-in woning uit de 70-er jaren. De toenemende regelgeving maakte aanpassing noodzakelijk. Dit moment is gebruikt om de praktijk uit te breiden en geschikt te maken voor een extra stoel. Dit vraagt een aantal rigoureuze ingrepen.

In aanvulling op de bouwkundige tekening maak ik een ruimtelijk voorstel.

Augustus 2013. De verbouwing is uitgevoerd en er is proefgedraaid.

De trap van de begane grond werd in aanlooprichting veranderd, terwijl de verdiepingstrap in zijn oude trapgat werd gehandhaafd. Door het aanbrengen van een solar-tube (een buisvorm met reflectiemateriaal, die door de constructie wordt gevoerd) krijgt de trap nu daglicht. In de lineaire opzet wordt een tweede behandelkamer toegevoegd. Aan het eind van de lange gang wordt ook een solar-tube toegevoegd. Tussen de twee behandelkamers werd een sterilisatieruimte gemaakt. De administratieve functie heeft in de nieuwe opzet een eigen plek gekregen naast de wachtruimte.  In de wand tussen de gang en de behandelkamer wordt de spanning tussen de transparantie  en privacy opgelost door een kunstwerk van glas. De lange en doorlopende wand van de gang (de muur met de belending) vormt een harde lijn. In contrast met deze hardheid is de andere gangwand vloeiend, begeleidend… organisch. Dit vormt de inspiratie om de samenwerking met de werkplaatsGSB te zoeken. De gangwanden worden voorzien van schildwerk in de glaceer techniek. De verflagen zijn in deze techniek transparant en leveren zo een interessante, ‘rijkere’ en levendige beleving afhankelijk van het standpunt en het licht.

Door de kleuren op de werkvloer zelf te maken bestaat de mogelijkheid telkens juist die kleur te maken die op dat moment gewenst is. Het essentiële van transparante over elkaar aangebrachte kleurlagen is dat er een brug geslagen wordt naar de menselijke gezichtszin. Deze is voortdurend in beweging, op zoek naar helderheids- en kleurcontrasten en hun onderlinge samenhang . Geglaceerde oppervlakten “voeden” de ogen als het ware met iets dat identiek is aan hun eigen organisatie.